facebooktwittermail d

Biokolets effekt för jordbruket kartläggs i ny studie

I en fältstudie ska forskare på SLU Alnarp titta på effekterna av olika biokolsblandningar i jordbruksmark. Bland annat ska biokol producerat av avloppsslam användas.