facebooktwittermail d

Nödvändigt med boplikt på svenska landsbygder

Sommarboende tränger ut åretruntboende i populära turistbygder. En boplikt efter dansk förebild vore bra för det sociala livet, den lokala ekonomin och för miljön, skriver företrädare för Miljöpartiet på Gotland. 

Visby hamn.
Boplikt skulle ge liv åt samhällen och landsbygd som nu har tagits över av sommarboende, menar företrädare för Miljöpartiet på Gotland. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

På Gotland har vi brist på bostäder trots att det byggs för fullt. Men det som byggs är fritidshus och inte hus för gotlänningar att bo i.

Det är status att äga ett fritidshus på Gotland och efterfrågan är enorm. Vid en budgivning så har vanliga gotlänningar svårt att hävda sig mot dem med stora plånböcker. Vi har nu fått en ö där många hus står mörka och tysta 10 månader om året. Fullt fungerande hus används som sommarbostäder och samhällen dör.

Vår landsbygd behöver folk som bor här året om för att skolor, affärer, föreningsliv och engagemang ska fungera. För att livet ska fungera. Visbys innerstad behöver få tillbaka ett riktigt liv istället för att som nu vara en kuliss med plastblommor i fönstren.

Gotland behöver nyanställa lärare och vårdpersonal och de har rätt till en bra trygg bostad och inte som i dag vara hänvisade till andrahandskontrakt och få flytta ut när fastighetsägarna ska vistas i huset under sommaren.

Gotland, västkusten, Österlen, Öland, skärgården och fjällorterna har samma problem med att fastigheter och bostadsrätter säljs till skyhöga priser och till personer som inte är skrivna i kommunen. Bostaden har blivit en ekonomisk investering för de rika. Är det verkligen okej att ha både lägenhet i stan, hus på Gotland och stuga i fjällen?

En lösning på detta skulle kunna vara ”boplikt”.

I Danmark fungerar det så att kommunerna i detaljplaner kan märka ut områden för helårsboende och där man måste vara skriven för att få bo. Detta görs för att attraktiva turistorter ska överleva. De får alltså sälja till vem de vill men köparen ska bosätta sig i fastigheten. I Danmark har detta fungerat bra.

Genom att införa boplikt så använder vi redan byggda bostäder i stället för att de står tomma vilket ger ett levande samhälle året om. Systemet ger också bättre kommunal ekonomi då fler är skrivna på orten och betalar skatt. Dessutom kan en boplikt förhoppningsvis hejda den sanslösa efterfrågan på byggbar mark för fritidshusbebyggelse. Det skulle i sin tur minska behovet av att planlägga även värdefull jordbruksmark till hus som bebos några månader per år.

På Gotland är efterfrågan på byggbar mark nu så stor att vissa föreslår att fritidshus ska få byggas på jordbruksmark. Detta samtidigt som det kommer nya EU-direktiv om att skydda jordbruksmark.

Jordbruksmarken i Sverige är värdefull och kommer att bli ännu viktigare då södra Europa drabbas av torka. Att då förstöra marken genom bostadsbyggande är oansvarigt och får inte ske.

I Sverige finns ingen lag som gör det möjligt för kommuner att införa ”boplikt”. Flera partier har under åren lämnat motioner till riksdagen om att en sådan lag bör införas. Behovet av att kunna styra boendet på vissa turistorter är stort och kommer att öka.

Miljöpartiet på Gotland anser att någon form av boplikt, med regler för både helårsboende och fritidsboende, är nödvändigt. Det behövs för det sociala livet, för kommunens ekonomi och för miljön. 

Karin Gardell (MP), ledamot regionfullmäktige, Gotland

Katarina Krusell (MP), ledamot regionstyrelsen, Gotland

Mie Nilsson (MP), ordförande för Miljöpartiet på Gotland