facebooktwittermail d

Noggrannare etablering av raps kan löna sig

Borgeby

Med höga rapspriser kan det löna sig att satsa lite extra på etableringen. På Borgeby fältdagar visas skillnaden på tre olika etableringsmetoder.