facebooktwittermail d

Så vill Jordbruksverket fördela krisstödet

På fredagen presenterade Jordbruksverket sitt förslag på hur krisstödet till jordbrukssektorn ska utformas. Myndigheten har fokuserat på produktionsgrenar som drabbats extra hårt av kostnadsökningarna på insatsvaror.